Събота, 23.09.2017

Последни новини:

Десислава Тодорова: „Мостът в село Малорад ще бъде възстановен”

02-10-2016
  • Инж. Десислава Тодорова е родена в Благоевград.
  • В момента е втори мандат кмет на община Борован.

 

Инж. Тодорова, ще бъде ли възстановен мостът в село Малорад? Разкажете подробностите около неговия ремонт?

Това, което мога да кажа със сигурност е, че мостът в село Малорад ще бъде възстановен. Ето и подробностите. На 31.07.2014 г. и 01.08.2014 г., вследствие на значителни валежи, се покачи нивото на много реки в Област Враца, в това число и на река Батлак, преминаваща през с. Малорад. От придошлите води беше отнесен мостът в с. Малорад, който е част от пътя, свързващ селото със село Рогозен. Незабавно след оттеглянето на водите Община Борован извърши необходимите действия да идентифицира щетите и да подготви проект, с който да кандидатства за финансиране пред Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Такъв проект подадохме в началото на 2015 г. Прогнозната стойност на необходимата сума за възстановяване на моста е около 600 000 лв. без ДДС. Общината не разполага с такива собствени приходи, които да задели за възстановяване на моста. Именно за това се обърнах към Междуведомствената комисия. Частично финансиране за възстановяването на моста беше одобрено с ПМС № 115 от 10.05.2016 г. Междувременно Общината обяви обществена поръчка в края на 2014 г. за проектиране и възстановяване на моста. Беше сключен договор с избран изпълнител. Поради неизпълнени в срок на поети с този договор задължения от страна на изпълнителя му беше определен допълнителен срок и предупреждение, че ако не го стори ще прекратя договора. Тъй като изпълнение не последва, съзнавайки спешната нужда от възстановяване на моста и явното нежелание на изпълнителя да спази договора, го прекратих през юли тази година. След това възложих на служители в Общината да изготвят документация за нова обществена поръчка с цел избор на изпълнител. Понастоящем Община Борован е открила процедура по ЗОП - публично състезание с предмет: „Инженеринг - проектиране и изграждане на обект: „Неотложно аварийно-възстановителни работи на съоръженията – мост при с. Малорад, община Борован, за предотвратяване на последиците от притока на река Бързица”. Процедурата е открита с Решение от 08.09.2016 г. Срокът за предоставяне на оферти беше до 19.09.2016 г., включително (на основание чл. 178, ал. 3 от ЗОП срокът за получаване на оферти е 10 дни). На 15.09.2016 г. Община Борован е уведомена, че Решението за откриване на процедурата се обжалва в Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), с искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата”. В този случай според чл. 203, ал. 3 от ЗОП процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка. На този етап процедурата е спряна и Община Борован е длъжна да изчака произнасянето на КЗК. Надявам се на резултат в скоро време и процедурата да продължи, защото сами виждате какво е положението на терена.

Мария Димитрова

 

 Наблюдател
Общество
Регион
Криминале
Мейнстрийм Северозапад
Copyright © 2009 Alpiko Publishing. All Rights Reserved.
Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.