Събота, 23.09.2017

Последни новини:

Кмет и парламент си намалиха представителните разходи

11-01-2017

Разходите за представителни цели на врачанския градоначалник Калин Каменов и кметовете на малките населени места падат наполовина. Това стана ясно от проведеното снощи обществено обсъждане на Бюджет 2017. В него са заложени значително по-малко представителни разходи. През настоящата година кметът на община Враца и колегите му от селата ще разполагат с 50 на сто по-малко пари за посрещането на гости и други мероприятия. Значителен спад има и в средствата за представителните разходи на Общинския съвет в Града под Околчица. В тазгодишния бюджет са заложени 60 на сто по-малко пари в сравнение с предходната. В същото време обаче са увеличени средствата за превантивни дейности за намаляване на последствията от бедствия и аварии с 60 000 лв. Предвидено е и почистване на речни корита и язовири.

Основен акцент на проектобюджета за 2017 г. ще бъде подобряване на инфраструктурата на Община Враца. Това обяви кметът Калин Каменов на проведеното снощи публично обсъждане. Аспектите са насочени както в пътната, така и в градската инфраструктура, сградният фонд, по-доброто озеленяване и инвестиции в нова инфраструктура.

В приходната част на бюджета се запазват ниските нива на данъчно облагане, които са предпоставка за устойчивост и предвидимост на данъчните приходи.

„Предвиждаме увеличение на данъчните приходи с 416 000 лв., на база подобрена събираемост“, посочи Каменов и разясни в детайли очакваните увеличения от приходи на услугите, наеми на имущество, земя и от концесии. Той уточни, че единствено при приходите от продажби и постъпления от приватизация се очаква намаление с 326 000 лв., като в това перо се предвижда основно продажба на общински жилища и прекратяване на съсобственост и закупуване на имоти, в които законно са построени сгради с право на строеж. Очакваните постъпления в бюджета на община Враца през тази година са в размер на 44 276 878 лева.

Подобрена ефективност при управлението на разходите. На това разчитат през тази година от кметския екип.

През дванадесетте месеца в разходната част са предвидени средства за разплащане на просрочените задължения от 2016 г. на общинските предприятия „Социални дейности“ и „Спорт и туризъм“. Парите са основно от неразплатени сметки за ток, вода, парно и др. консумативи, някои от които са задължения на спортните клубове.   През тази година се увеличават средствата за младежки дейности с 35 000 лв. и от 247 000 лв., стават 282 000 лв. Повече са предвидените средства - 200 000 лв., за осигуряване на устойчивост на изпълнени вече проекти и поддържането на новите обекти. 

В програмата за капиталови разходи и текущи ремонти са заложени 300 000 лв.  за кметствата и кварталите на Враца, като в това число за капиталови разходи са предвидени 142 000 лв., а за текущи ремонти 158 000 лв. За оптимизация на светофарните уредби са планирани 100 000 лв. Заложени са и средства, в размер на 295 000 лв. и за ремонт на общинската пътна мрежа. С тях ще се финансира рехабилитацията на два приоритетни пътни участъка в Община Враца. Това са Девене - Три кладенци, за сумата от 59 600 лв. и Девене – Чирен, за 163 400 лв. Другият маршрут, който също ще бъде ремонтират е пътят Мраморен - Голямо Пещене и предвидените средства са в размер на 72 000 лв.

„Новото тази година е, че увеличаваме средствата от собствени приходи за ремонти и изграждане на спортни бази. Планирани са 200 000 лв. при 100 000 лв., заложени през изминалата година.“, каза Каменов. Той подчерта, че в програмата за капиталови разходи и за текущи ремонти на улици в град Враца са предвидени 400 000 лв. Още 2 млн. лв. са средствата за ремонти на улиците с преходния остатък, с който ще бъде увеличен бюджетът през февруарската сесия.

Бюджетът за тази година има реалистична приходна част и благоприятни бюджетни решения по разходната част, категоричен бе директорът на Дирекция „Финансово-счетоводна дейност” Румяна Маринова.

Не точно такова обаче бе мнението на общинския съветник Иво Ралчовски.

„Не мисля, че това е най-добрия бюджет, но той все пак е по-добър от предходния. Тазгодишният бюджет ще успее да направи Враца един по-разпознаваем град”, заяви Иво Ралчовски.

 Наблюдател
Общество
Регион
Криминале
Мейнстрийм Северозапад
Copyright © 2009 Alpiko Publishing. All Rights Reserved.
Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.