Сряда, 17.10.2018

Последни новини:

Около 170 души незаконно са се регистрирали за изборите в Галиче?

20-05-2018

 

    Вчера в ОИК Бяла Слатина е постъпила жалба от ВМРО – Българско национално движение, подписана от упълномощения представител Марин Иванов Цветков. В жалбата се посочва, че упълномощения представител е провел среща с жители на с. Галиче и е получил информация за множество нарушения на закона за гражданската регистрация. Според него незаконно са регистрирани граждани в селото. В част от имотите липсват сгради и постройки и няма условия за пребиваване от което е видно, че там не живеят хора.

Пред "Зов нюз" Марин Цветков каза, че жителите на село Галиче са съобщили за около 170 души, за които се предполага, че са се регистрирали специално за изборния ден. 

            ОИК Бяла Слатина не е уважила жалбата със следните мотиви: 

            "ОИК Бяла Слатина, след като се запозна с разпоредбите на Закона за гражданската регистрация и конкретно раздела за регистрация на адрес на граждани, установи, че тя не е компетентен орган за произнасяне по настоящата жалба. Съгласно чл.99б от ЗГР: „При писмен сигнал или по искане на собственик на имот, подадени до орган по чл. 92, ал. 1 или до областния управител за нарушение на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а, както и по собствена инициатива кметът на общината или на района издава заповед за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес. В състава на комисията се включват служители от съответната общинска администрация, представители на съответната областна администрация, на териториалните структурни звена на Министерството на вътрешните работи и на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В случаите на подадени писмен сигнал или искане на собственик на имот заповедта за определяне на комисията се издава в тридневен срок от получаването им и се обявява на таблото за обявления и на интернет страницата на общината. В случай че кметът не издаде заповедта в определения срок, тя се издава от областния управител.“

На основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Бяла Слатина

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без уважение жалбата на Марин Иванов Цветков - упълномощен представител на ВМРО – Българско национално движение като неоснователен.

Решението може да се обжалва по реда на чл. 88, ал. 1 пред ЦИК в срок до три дни от обявяването.

     

Наблюдател
Общество
Регион
Криминале
Мейнстрийм Северозапад
Copyright © 2009 Alpiko Publishing. All Rights Reserved.
Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.