Събота, 22.09.2018

Последни новини:

С безплатно приложение ще се правят проби на млякото онлайн

13-01-2018

Във връзка с изпълнение на Плана за действие за укрепване на схемата за тестване на качеството на суровото краве мляко, от 22.01.2018 г. стартира „Модул мляко“ като част от Интегрираната Информационна Система ВетИС на БАБХ. За да се гарантира изпълнението на самоконтрола, задължителните проби за всеки месец считано от 22.01.2018 г. ще трябва да се регистрират посредством мобилното приложение на „Модул мляко“. Проби мляко за целите на самоконтрола ще могат да се вземат от всяко лице, на което е издадено удостоверение за преминато обучение с участието на БАБХ и е вписано в списъка на обучените пробовземачи, публикуван на интернет страницата на институцията. Въвеждането на данни за взетите проби ще се извършва посредством мобилно приложение „Проби мляко“ за работа с мобилно устройство. Приложението „Проби мляко“ е разработено и заплатено от БАБХ и е безплатно за ползване от страна на пробовземачите. Приложението може да се изтегли от Google Play магазин (Google store). За работа с „Модул мляко“, всеки пробовземач следва да си осигури самостоятелно за своя сметка мобилно устройство, което обаче трябва да отговаря на изискванията за конкретен ресурс. Техническите изисквания за ресурсите на мобилното устройство касаят 2GB или повече RAM памет, задължително наличие на GPS устройство, наличие на камера с възможност за разчитане на баркод и QR-код с препоръчителна резолюция 8 МР или повече, Задължително наличие на технология за писане върху тъч скрийна на таблета – AnyPen или равнозначна, Версия на операционната система – Android 5.0 или по-нова, време на работа на батерията – най-малко 8 часа активно ползване. Видимостта и работата с приложението са оптимални при екран 8“ или по-голям. При по-малки екрани работата е възможна, но е по-неудобно. Нужно е и наличие на мобилен интернет. За получаване на достъп чрез потребителско име и парола до ВетИС на БАБХ и до мобилното приложение за вземане на проби сурово мляко, всеки пробовземач трябва да подаде до директора на съответната Областна дирекция по безопасност на храните по местоживеене. Подават се заявление за достъп до ИИС на БАБХ по образец и декларация за поверителност, също по образец. При подаване на заявката се посочва номер на удостоверение за преминато обучение за пробовземач на сурово мляко, номер на удостоверение за администратор на лични данни, издадено от Комисията за защита на лични данни или номер на входирано заявление за администратор на лични данни. В случай, че е посочен номер на входирано заявление, пробовземачът ще има задължение да предостави номер на удостоверение за администратор на лични данни в едномесечен срок от датата на подаване на заявката. При непредоставяне на такъв номер, след този период ще бъде прекратен достъпа до ВетИС и до мобилното приложение. Рябва да се предостави и номер на ЕИК/БУЛСТАТ в случай на изпълнение на дейността по пробовземане от името на фирма. Посочените данни ще се проверяват за валидност преди предоставяне на достъп до ВетИС и мобилното приложение.

     

Наблюдател
Общество
Регион
Криминале
Мейнстрийм Северозапад
Copyright © 2009 Alpiko Publishing. All Rights Reserved.
Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.