Четвъртък, 21.09.2017

Последни новини:

Шефът на оряховската болница Светозар Луканов: Ще оцелеем, ако решим забатачените проблеми

25-11-2010

От месеци Многопрофилната болница за активно лечение в Оряхово е почти пред фалит. Дали лошото й финансово състояние е благодарение на предишния управленски екип или на други фактори никой към днешна дата не може да отговори. Благодарение на огромните задължения към доставчици и неизплатени заплати лекарите дни наред стачкуваха пред кметството в града. Дали успяха да постигнат нещо? Едно е ясно, от броени дни лечебното заведение в Оряхово вече е с нов управител-Светлозар Луканов. Днес разговаряме с него по-най наболелите въпроси в подопечното му здравно заведение

Господин Луканов, към днешна дата какво е финансовото сътояние на болницата в Оряхово?

Финансовото състояние на лечебното заведение не е тайна за никого. То не се е променило за няколко седмици. Дълговете са си все толкова - над 2 400 000 лева. Хубавото е, че болницата започна да работи. Отделенията са пълни. Правим всичко възможно, за да работим на максимален обем. Благодаря на работещите в лечебното заведение, въпреки че не са получавали заплати от 5 месеца.

Кое, според Вас, доведе до тежкото финансово състояние на здравното заведение - предишното ръководство, лошо управление или има още нещо...

Според мен най-големия фактор, довел лечебното заведение дотук е непремереното плащане за неща, които търпят отлагане във времето, непремереното изразходване на финансов ресурс в насоки, които не са директно обвързани с медицинската дейност. Както знаете, тежкото финансово състояние на всичките болници в страната е факт и в такъв един период на финансова несигурност, на недостиг на средства, според мен оцелява този, който харчи разумно по-малко и то за най-неотложното и необходимото.

Как смятате да се справите с проблема?

Разчитам основно на помощ от принципала – община Оряхово, разчитам на разбиране от страна на кредиторите ни, разчитам на здравия разум и не на последно място на екипа на болницата – всички лекари, сестри, санитари и целия персонал. От тази седмица стартира една инициатива за по-широка подкрепа в гражданското общество. Създаваме един инициативен комитет за подпомагане на Многопрофилната болница за активно лечение. Той ще се сформира до края на тази седмица. Ще се обсъди съответната стратегия и ще се търсят възможности, чрез широко подкрепени от обществото инициативи за подпомагане на лечебното заведение чрез дарителски кампании, различни видове инициативи, които евентуално пак по дарителски път биха могли да подпомогнат по нататъшното съществуване на болницата. За контакти с инициативния комитет и предложения моля гражданите , които биха приели присърце спасяването на една от първите болници в България след освобождението да се обаждат на тел. 09171/25-16, 22-21 и да пишат на e mail mbal_oriahovo@abv.bg и svetli_lukanov@abv.bg

Оптимист ли сте по отношение на оздравителния процес на болницата? Смятате ли, че ще успеете да запазите лечебното заведение?

Независимо дали съм оптимист или песимист моята непосредствена задача е да работя за това лечебно заведение и затова съм тук. Недейте да мислите, че всичко е по възможностите на управителя. Аз не съм маг и не мога да реша в рамките на седмица или месец проблеми, които са наслагвани с години. Така че, ако се осъществят всичките ни инициативи - мои, на екипа с който работя, на община Оряхово, твърдо мога да кажа, че би могло да съществува това лечебно заведение.

По колко клинични пътеки работи Мнгогопрофилната болница за активно лечение в Оряхово?

Болницата обслужва 83 клинични пътеки. Болни се приемат в детско, вътрешно, нервно, инфекциозно и отделение по физикална рехабилитация. До този момент болни се приемаха и в акушеро-гинекологично , хирургично отделение и ОАРИЛ.

Колко пациенти минават през болницата?

През 2009 година са минали общо 5185, което прави средномесечно 432 човека. През тази година на месец минават средно по 385 човека.

Досега имало ли е случай лекар да напусне болницата по финансови причини?

От лекарите, които са работили с години тук, единици са напуснали. Имаме напуснали кадри, които са поканени да работят и са работили тук известно време, но това са лекари от съседни области, които са си отишли най-вероятно заради финансови причини.

Предстоят ли съкращения?

Безспорно съкращения се налагат от създалата се ситуация, ситуация на тотална финансова рецесия. В такъв случай в едно търговско предприятие първото нещо, което се търси е намаляване на разходите, което от своя страна е свързано освен с намаляване разходите за издръжка и с намаляването на персонала. Това тепърва ще обсъждаме и с колегите тук от екипа, и на медицински съвет в болницата, и естествено пред пренципала - Общинския съвет в Оряхово.

Ще бъдат ли закривани отделения?

В ход е преструктуриране на всички болници и превеждането им в съотвествие с изискването на утвърдените медицински стандарти и нивата на компетентност. До края на седмицата ще имаме решението кои отделения биха отговорили на тези стандарти и ниво на компетентност и тогава можем да имаме точна информация. На първо време в работен вариант мога да ви кажа, че напълно отговарят на изискванията основната част от отделенията – детско, вътрешно, неврологично отделение, отделение по образна диагностика, отделение по физиотерапия и рехабилитация .

Това означава ли, че тези отделения, които не отговарят на стандартите ще бъдат закрити?

Естествено. Ние сме лечебно заведение и бихме могли да същетвуваме само и единствено ако отговаряме на законовата рамка, утвърдена от Министерство на здравеопазването.

В изброените отделения липсваше акушеро-гинекологичното отделение. Това означава ли, че има вероятност то да бъде закрито?

На този етап това отделение не може да отговори на изискванията, заложени в стандарта по акушерство и гинекология, дори за първо ниво на компетентност. Все пак имаме още малко време. Ако успеем да се преборим и да привлечем кадри, което винаги е възможно, отделението ще се запази.

Ако не успеете, какво става с хората, имащи нужда от такъв вид услуга?

Докато ние не намерим необходимия ресурс и не осигурим качество на тази медицинска услуга ще ползват услугите на лечебно заведение, където такава структура отговаря на изискванията и качеството на предоставяните медицински дейности са гарантирани от изпълнението на съответните стандарти. Най-близките болници са в Козрлодуй, Бяла Слатина и областната болница във Враца. Но доколко те отговорят на изискваният на утвърдения стандарт и ниво на компетентност не мога да кажа. Това е в правомощията единственно на Районният център по здравеопазване-Враца, като районно подразделение на Министерството на здравеопазването. Все пак до края на месеца ще текат проверки от страна на Районният център по здравеопазване по отношение съответствието с медицинските стандарти и заявените дейности в лечебните заведение за болнична помощ.

Каква територия и население обслужва Многопрофилната болница за активно лечение?

Основно общините Оряхово, Мизия, Хайредин, отчасти община Борован, защото има отдалечени селища близо до нас и по-отдалечени от други болници. Разбира се, ние не връщаме пациенти, независимо от коя община или област са. Тук искам да допълня, че от новата година стартира дейността си и нова структура на болницата – отделение по долекуване и продължително лечение, тъй като част от корпуса на болницата, отдалечен от основната сграда на стационара, преди години е служил за долекуване и продължителен престой на болни и, ако вземем предвид курортния характер на градчето Оряхово смятам, че бихме могли да предложим отлични условия за функционирането на това отделение, така че нашите пациенти да останат доволни и отново да ни потърсят.
 Наблюдател
Общество
Регион
Криминале
Мейнстрийм Северозапад
Copyright © 2009 Alpiko Publishing. All Rights Reserved.
Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.