Четвъртък, 18.10.2018

Последни новини:

Стартират дългоочакваните ремонти на пътища в Козлодуй, съдът приключи спор в полза на Общината

13-11-2017

След дългия съдебен спор между Община Козлодуй и фирма „Еврострой – 67” ЕООД, с. Хърлец, с управител Иван Върбанов Иванов , обжалваща условията за допускане до конкурс за обществена поръчка, съдът се произнесе окончателно в полза на Общината. На вниманието на гражданите Община Козлодуй представя хронология на събитията.
1. ЖАЛБА: от фирма „Еврострой – 67” ЕООД до Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) от 27.03.2017 г. ПРОТИВ: решение номер 212 от 17.03.2017 г. на кмета на община Козлодуй за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за ремонт на пътища, паркинги и площадки на територията на общината. С ИСКАНЕ на фирмата за временна мярка „спиране на процедурата” до решаване на спора. Ищецът счита обжалваното решение за незаконосъобразно, тъй като със същото е одобрена документация за участие и обявление, съдържащи условия, ограничаващи лицата да подадат оферта.
Така влизането в употреба на заложените в общинския бюджет за 2017 г., 300 000 лв. е отложено за неопределен период от време.
2. С ОПРЕДЕЛЕНИЕ номер 435 от 25.04.2017 г., на основание чл. 204, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общесвените поръчки (ЗОП), КЗК оставя без уважение искането на „Еврострой-67” ЕООД за налагане на временна мярка „спиране на процедурата”. Част от становището на КЗК гласи, че в заложените изисквания общината напълно се e съобразила с принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, публичност и прозрачност. С пълния текст на определението може да се запознаете тук: http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300048567
Сагата обаче не свършва до тук и фирмата обжалва на последна инстанция, пред тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС). Това предвещава още загубено време, през което можеше да се свърши много полезна работа. 
3. Дългоочакваното РЕШЕНИЕ идва на 1 ноември. С окончателното си становище по казуса ВАС счете, че обжалваното решение е правилно и при постановяването му не са допуснати релевираните нарушения, които да съставляват основания за отмяна по смисъла на чл.209, т.3 от АПК. Съдът присъди фирмата ищец да заплати на Община Козлодуй разноските по делото, в размер на 840 лв. Цялото решение може да видите тук: http://www.sac.government.bg/…/f091364277b0731ac22581ca0051…
С това решение ръцете на Общината са развързани и вече няма пречки ремонтът на пътищата да стартира. Улиците предвидени за ремонти на този етап са „Ломска”, „Тодор Каблешков”, „Симеон Русков” и „Васил Коларов”. Ремонтните дейности ще се извършват, доколкото времето го позволява, защото всички знаем, че зимата не е подходящ за това сезон. От пролетта на 2018 обаче ще се работи усилено за премахването на този проблем, планираният ремонт на пътната инфраструктура ще бъде осъществен.

     

Наблюдател
Общество
Регион
Криминале
Мейнстрийм Северозапад
Copyright © 2009 Alpiko Publishing. All Rights Reserved.
Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.